Σχολικά • Είδη Γραφείου • Βιβλία • Παιχνίδια

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο hrisimo.gr προκειμένου να κάνετε εγγραφή και να προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τηρούνται σε αρχείο είναι τα ακόλουθα:

• Ονοματεπώνυμο

• Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στη σελίδα μας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του www.hrisimo.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το hrisimo.gr χρησιμοποιεί τις πλεον ενημερωμένες εφαρμογές για την ασφάλιση των δεδομένων σας.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 2410 552654 ή να στείλετε e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hrisimo.gr.

Σύνδεση

Ευχαριστούμε !

Θα μας βρείτε στο email σας